Giấy dán tường Hàn Quốc, cam kết chính hãng

cn1 cn2 cn3


Hình ảnh nhà máy sản xuất giấy dán tường tại Hàn Quốc.

Cổng vào nhà máy

Cổng vào nhà máy

Nhà máy nhìn từ trên cao

Nhà máy nhìn từ trên cao

Sân trước nhà máy

Sân trước nhà máy

Bên trong khu sản xuất

Bên trong khu sản xuất

Khu chứa giấy thành phẩm

Khu chứa giấy thành phẩm

Khu chứa giấy thành phẩm

Kho chứa


BỘ GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: